Regulamin image
                                                                             
                        OSOBA DECYDUJĄCA SIĘ NA WYNAJEM DOMKU LUB POKOJU, JEDNOCZEŚNIE AKCEPTUJE NINIEJSZY REGULAMIN.

 1. REZERWACJA DOMKU I POKOJU NASTĘPUJE PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM I JEST WIĄŻĄCA PO WPŁACIE UZGODNIONEGO ZADATKU.
 2. NIE WYNAJMUJEMY DOMKÓW OSOBOM ZE ZWIERZĘTAMI.
 3. LICZBA OSÓB PRZEBYWAJĄCA W DOMKACH JEST OGRANICZONA DO LICZBY USTALONEJ PODCZAS REZERWACJI.
 4. OPŁATĘ ZA CAŁY OKRES WYNAJMU NALEŻY UREGULOWAĆ PIERWSZEGO DNIA POBYTU.
 5. DOBA HOTELOWA ROZPOCZYNA SIĘ PO GODZINIE 16:00, A ZDANIE LOKALU NASTĘPUJE DO GODZINY 11:00 OSTATNIEGO DNIA NAJMU W OBECNOŚCI WŁAŚCICIELA.
 6. NAJEMCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZESTRZEGANIA ZASAD DOBREGO SĄSIEDZTWA, W TYM DO PRZESTRZEGANIA GODZIN CISZY NOCNEJ (OD 22.00 DO 7.00). WŁAŚCICIEL MOŻE ODMÓWIĆ DALSZEGO WYNAJMU, BEZ ZWROTU KOSZTÓW POBYTU OSOBIE, KTÓRA NARUSZYŁA TĄ ZASADĘ.
 7. OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE PENSJONATU.
 8. GOŚCIE ODWIEDZAJĄCY NAJMCĘ MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE POSESJI ZA ZGODĄ WŁAŚCICIELI.
 9. OPIEKĘ NAD DZIEĆMI NA CAŁYM TERENIE SPRAWUJĄ ICH OPIEKUNOWIE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE WYNIKŁE WYPADKI.
 10. WYPOSAŻENIE ZNAJDUJĄCE SIĘ WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ SŁUŻY TYLKO DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I NIE WSKAZANE JEST JEGO WYNOSZENIE.
 11. WŁAŚCICIEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POZOSTAWIONE PRZEDMIOTY WARTOŚCIOWE I PIENIĄDZE. PROSIMY O ZAMYKANIE OKIEN I DRZWI W MOMENCIE OPUSZCZANIA DOMKÓW.
 12. W PRZYPADKU ZGUBIENIA KLUCZY OD DOMKU NAJEMCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UISZCZENIA OPŁATY W WYSOKOŚCI 100 ZŁ.
 13. O USTERKACH POWSTAŁYCH W CZASIE POBYTU, NAJEMCA POWINIEN NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ WŁAŚCICIELA. ZA USTERKI POWSTAŁE W WYNAJMOWANYM DOMKU LUB NA TERENIE POSESJI Z WINY NAJEMCY BĘDZIE POBIERANA REKOMPENSATA PIENIĘŻNA.
 14. GRILLOWANIE I PALENIE OGNISKA DOZWOLONE JEST TYLKO W MIEJSCU DO TEGO WYZNACZONYM. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z GRILLA I OGNISKA SĄ ZOBOWIĄZANE DO POZOSTAWIENIA POWYŻSZYCH MIEJSC W NALEŻYTYM PORZĄDKU.
 15. PARKING DLA SAMOCHODÓW JEST NIESTRZEŻONY. UDOSTĘPNIAMY GOŚCIOM NIEODPŁATNIE MIEJSCA PARKINGOWE, ALE NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE USZKODZENIA, STRATY LUB KRADZIEŻE.
 16. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NAGŁYCH I NIEPRZEWIDZIANYCH SYTUACJI LOSOWYCH, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ANULOWANIA REZERWACJI.
 17. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE NAM PRZEZ NAJEMCĘ BĘDĄ PRZETWARZANE WYŁĄCZNIE W CELU REALIZACJI REZERWACJI.